La companyia / La compañía / The company


Pakito Gutiérrez és el creador de Sarruga Produccions, companyia de Badalona que s’ha dedicat al teatre de carrer des de l’any 1994, fent les seves pròpies creacions i produccions. Els seus espectacles destaquen per l’originalitat d’unes escultures gegants mecàniques que s'inspiren en la natura o en animals de la mitologia fantàstica.
Els espectacles de la companyia no han parat de girar a nivell internacional, gràcies a la bona acollida tant per part del públic com dels programadors que han trobat en aquesta manera de fer, una bona proposta per a fórmules de grans esdeveniments i macro-espectacles.


Pakito Gutiérrez es el creador de Sarruga Produccions, compañía de Badalona que se ha dedicado al teatro de calle desde el año 1994, haciendo sus propias creaciones y producciones. Sus espectáculos destacan por la originalidad de unas esculturas gigantes mecánicas que se inspiran en la naturaleza o en animales de la mitología fantástica.
Los espectáculos de la compañía no han parado de girar a nivel internacional, gracias a la buena acogida tanto por parte del público como de los programadores que han encontrado en esta manera de hacer, una buena propuesta para fórmulas de grandes acontecimientos y macro-espectáculos.
 


Pakito Gutiérrez is the creator of Sarruga Produccions, a company of Badalona (Barcelona, Spain) that has been dedicated to street theater since 1994, making their own creations and productions. Their shows stand out the originality of a mechanical giant sculptures inspired by nature or fantastic animals mythology.
The performances of the company have not stopped spinning internationally, thanks to the warm welcome from both the public and the programmers who have found the way to make a good proposal for formulas for major events and macro-shows.
 

Entradas populares de este blog

SARRUGA PRODUCCIONS - MAÓ (BALEARS)

SARRUGA PRODUCCIONS - FESTIVAL SANTIAGO A MIL