+ Beringei

Primeres imatges del protagonista de Beringei 

La companyia continua investigant i treballant en la construcció de l'espectacle Beringei i més concretament en el seu protagonista.
Podeu veure a sota un vídeo amb les primeres imatges d'aquest element, mentre 'passeja' per la seu de la companyia, ubicada a l'Antic Escorxador de Badalona.


Primeras imágenes del protagonista de Beringei
La compañía continúa investigando y trabajando en la construcción del espectáculo Beringei y más concretamente en su protagonista.
Podéis ver debajo un vídeo con las primeras imágenes de este elemento, mientras 'pasea' por la sede de la compañía, ubicada en el Antiguo Matadero de Badalona.


First images of the protagonist of Beringei 
The company continues to research and work on the construction of the Beringei show and more specifically on its protagonist.
You can see below a video with the first images of this element, while 'walking' through the headquarters of the company, located in the Antiguo Matadero of Badalona (Spain).

 

Entradas populares de este blog

SARRUGA PRODUCCIONS - FESTIVAL SANTIAGO A MIL

NADAL / NAVIDAD / CHRISTMAS SARRUGA PRODUCCIONS

La companyia / La compañía / The company