Show Beringei


 

En plena construcció de l'espectacle Beringei

Seguint la línia dels últims 23 anys, la companyia manté la idea de portar a escena ecosistemes o animals de la natura. En els nostres inicis, vam començar recreant imatges de la natura transformant-les en espectacles visuals i incorporant en els nostres espectacles el fons marí, insectes gegants o altres animals com els dracs. A partir de la construcció de l'espectacle Hannavas es va produir un canvi en la línia artística de la companyia, i en comptes de reproduir espais o ecosistemes, vam portar a escena famílies d'animals en perill d'extinció que passegem per les ciutats portant un missatge de conscienciació. Així vam començar amb girafes i elefants d'Àfrica, amb óssos de l'Àrtic i seguim ara amb goril·les.

En plena construcción del espectáculo Beringei

Siguiendo la línea de los últimos 23 años, la compañía mantiene la idea de llevar a escena ecosistemas o animales de la naturaleza. En nuestros inicios, empezamos recreando imágenes de la natura transformándolas en espectáculos visuales e incorporando en nuestros espectáculos el fondo marino, insectos gigantes u otros animales como los dragones. A partir de la construcción del espectáculo Hannavas se produjo un cambio en la línea artística de la compañía, y en vez de reproducir espacios o ecosistemas, llevamos a escena familias de animales en peligro de extinción que paseamos por las ciudades con un mensaje de concienciación. Así empezamos con jirafas y elefantes de África, con osos del Ártico y seguimos ahora con gorilas.

In full construction of the show Beringei

Following the line of the last 23 years, the company maintains the idea of bringing to the scene ecosystems or animals of the nature. In our beginnings, we began to recreate images of nature transforming them into visual spectacles and incorporating in our shows the sea bottom, giant insects or other animals like dragons. From the construction of the Hannavas show, a change took place in the artistic line of the company, and instead of reproducing spaces or ecosystems, we bring to the scene families of animals in danger of extinction that we walk through the cities with a message of awareness. So we started with giraffes and elephants from Africa, with Arctic bears and now we are still with gorillas.

Entradas populares de este blog

La companyia / La compañía / The company

SARRUGA PRODUCCIONS - SHOWS GENER / ENERO / JANUARY 2024

SARRUGA PRODUCCIONS - MAÓ (BALEARS)