Akasya - Barcelona


Akasya, al Parc de la Trinitat de Barcelona, durant la Festa de la Mercè

Del 24 al 25 de setembre, l'arbre Akasya de la companyia estarà instal·lat al Parc de la Trinitat de Barcelona per tal de servir de paraigües de diverses actuacions i activitats que se celebraran durant la Festa de la Mercè 2017, i més concretament en el MAC Festival.

Akasya, en el Parque de la Trinidad de Barcelona, durante la 'Festa de la Mercè'

Del 24 al 25 de septiembre, el árbol Akasya de la compañía estará instalado en el Parque de la Trinidad de Barcelona con el fin de acoger de diversas actuaciones y actividades que se celebrarán durante la 'Festa de la Mercè' 2017, y más concretamente en el MAC Festival.

Akasya, at the Parc de la Trinitat in Barcelona, during the 'Festa de la Mercè'
From September 24 to 25, the Akasya tree of the company will be installed at the Parc de la Trinitat in Barcelona (Spain) to serve as umbrellas for various activities and activities that will be held during the 'Festa de la Mercè' 2017, and more specifically at the MAC Festival.

Entradas populares de este blog

SARRUGA PRODUCCIONS - FESTIVAL SANTIAGO A MIL

La companyia / La compañía / The company

SARRUGA PRODUCCIONS - SHOWS GENER / ENERO / JANUARY 2022