Shows SarrugaSarruga a Xile i en diverses cavalcades de Reis Mags

Sarruga Produccions va presentar, en el marc del Festival Santiago a Mil de Xile 2018, el seu nou espectacle Beringei. El muntatge es va poder veure, durant el mes de gener, en aquests municipis i dates: el 3, a Puente Alto; el 5, a Peñalolén; el 6, a Pudahuel; el 7, a Renca; el 9, a Rancagua; el 10, a Paine; l'11, a Macul; el 12, a la Estación Central p/c comuna; el 13, a Cerrillos; el 14, a Las Condes; el 18, a Talagante; el 19, a Rinconada; el 20, a Quilicura; el 21, a Casablanca; el 23, a Curanilahue; el 24, a Arauco; el 26, a Ancud; i el 28, a Valdivia.
D'altra banda, va participar en diverses cavalcades de Reis Mags: a Badalona, amb l'espectacle Peixos; a Mataró, amb Kremah; a Torrejón d'Ardoz, amb Arktika; i a València, amb Hannavas.


Sarruga en Chile y en varias cabalgatas de Reyes Magos

Sarruga Produccions presentó, en el marco del Festival Santiago a Mil de Chile 2018, su nuevo espectáculo Beringei. El montaje podrá verse, durante el mes de enero, en estos municipios y fechas:  el 3, en Puente Alto; el 5, en Peñalolén; el 6, en Pudahuel; el 7, en Renca; el 9, en Rancagua; el 10, en Paine; el 11, en Macul; el 12, en la Estación Central p/c comuna; el 13, en Cerrillos; el 14, en Las Condes; el 18, en Talagante; el 19, en Rinconada; el 20, en Quilicura; el 21, en Casablanca; el 23, en Curanilahue; el 24, en Arauco; el 26, en Ancud; y el 28, en Valdivia.
Por otra parte, participó en varias cabalgatas de Reyes Magos: en Badalona, con el espectáculo Peixos; en  Mataró, con Kremah; en Torrejón de Ardoz, con Arktika; y en Valencia, con Hannavas.


Sarruga Produccions in Chile and in several parades

Sarruga Produccions presented at the Festival Santiago a Mil in Chile 2018, his new creation, Beringei. The show will see during the month of January, in these municipalities and dates: 3, in Puente Alto; 5, in Peñalolén; 6, in Pudahuel; 7, in Renca; 9, in Rancagua; 10, in Paine; 11, in Macul; 12, in Estación Central p/c comuna; 13, in Cerrillos; 14, in Las Condes; 18, in Talagante; 19, in Rinconada; 20, in Quilicura; 21, in Casablanca; 23, en Curanilahue; 24, in Arauco; 26, in Ancud; and 28, in Valdivia.
On the other hand, the company participated in several parades of 'Reyes Magos': in Badalona, with the show Peixos; in Mataró, with Kremah; in Torrejón de Ardoz, with Arktika; and in Valencia, with Hannavas.

Entradas populares de este blog

SARRUGA PRODUCCIONS - FESTIVAL SANTIAGO A MIL

NADAL / NAVIDAD / CHRISTMAS SARRUGA PRODUCCIONS

La companyia / La compañía / The company