Sarruga Produccions – 'Festival Terra de Trobadors'La companyia va oferir l’espectacle Kremah, en el marc del Festival Terra de Trobadors, el 9 de setembre, a les 21:15 hores. Aquest esdeveniment que se celebra a Castelló d’Empúries és un dels primers festivals culturals d’ambientació històrica de Catalunya i durant el seu desenvolupament, els vilatans reviuen amb entusiasme el seu passat i l’esplendor comtal de l’Edat Mitjana, quan la capital del comtat d’Empúries era terra de trobadors.

La compañía ofreció el espectáculo Kremah, en el marco del Festival Tierra de Trovadores, el 9 de septiembre, a las 21:15 horas. Este acontecimiento que se celebra en Castelló d'Empúries (Girona) es uno de los primeros festivales culturales de ambientación histórica de Cataluña y durante su desarrollo, los aldeanos reviven con entusiasmo su pasado y el esplendor condal de la Edad Media, cuando la capital del condado de Empúries era tierra de trovadores.

The company offered the Kremah show at the ‘Terra de Trobadors’ Festival, on September 9, at 9:15 p.m. This event that takes place in Castelló d'Empúries (Girona) is one of the first cultural festivals of historical setting in Catalonia and during its development, the villagers relive with enthusiasm their past and the medieval splendor of the Middle Ages, when the capital of the the county of Empúries was a land of troubadours.Entradas populares de este blog

La companyia / La compañía / The company

SARRUGA PRODUCCIONS - MAÓ (BALEARS)

SARRUGA PRODUCCIONS - FESTIVAL SANTIAGO A MIL