Arktika - Sevilla


Els dies 26 i 27 de desembre, la companyia va oferir l'espectacle Arktika a Sevilla, en el marc de la programació nadalenca 'Alumbra 2018'. El recorregut es va iniciar a la Porta de Jerez, a les 19 hores. La cercavila va continuar, a les 20 hores, per plaça Nueva i Arxiu d'Índies per a tornar després al punt de partida.

Los días 26 y 27 de diciembre, la compañía ofreció el espectáculo Arktika en Sevilla, en el marco de la programación navideña 'Alumbra 2018'. El recorrido se inició en la Puerta de Jerez, a las 19 horas. El pasacalle continuó, a las 20 horas, por plaza Nueva y Archivo de Indias para regresar después al punto de partida. 

On December 26 and 27, the company offered the Arktika show in Seville, as part of the 'Alumbra 2018' Christmas program. The parade started at the Puerta de Jerez, at 7:00 p.m. After continued, at 20 hours, for Plaza Nueva and Archivo de Indias to return later to the starting point.

Entradas populares de este blog

SARRUGA PRODUCCIONS - FESTIVAL SANTIAGO A MIL

NADAL / NAVIDAD / CHRISTMAS SARRUGA PRODUCCIONS

La companyia / La compañía / The company