SHOWS JULIOL - JULIO - JULY 2022


Sarruga Produccions va desfilar amb l’espectacle Kremah, el 23 de juliol, a les 20 h, per la zona marítima de Badalona (Barcelona). Aquesta actuació es va emmarcar dins del Festival de Carrer, La Claca.

Sarruga Produccions desfiló con el espectáculo Kremah, el 23 de julio, a las 20 h, por la zona marítima de Badalona (Barcelona). Esta actuación se enmarcó dentro del Festival de Calle, La Claca.

Sarruga Produccions paraded with the Kremah show, on July 23, at 8:00 p.m., through the maritime zone of Badalona (Barcelona). This performance was part of the Street Festival, La Claca.

+ Info

D’altra banda, la companyia va estar, el 9 de juliol, amb un dels dracs d’aquest mateix espectacle, en el marc de l’esdeveniment que es fa al Moll de Ponent de Maó (Balears), anomenat ‘Vespres d’art a Baixamar’.

Por otro lado, la compañía estuvo, el 9 de julio, con uno de los dragones de este mismo espectáculo, en el marco del acontecimiento que se hace en el Moll de Ponent de Mahón (Baleares), denominado  ‘Vespres d’art a Baixamar’.

On the other hand, the company was, on July 9, with one of the dragons of this same show, within the framework of the event that takes place in the Moll de Ponent in Mahón (Balearic Islands), called ‘Vespres d'art a Baixamar '.

Entradas populares de este blog

SARRUGA PRODUCCIONS - FESTIVAL SANTIAGO A MIL

NADAL / NAVIDAD / CHRISTMAS SARRUGA PRODUCCIONS

La companyia / La compañía / The company