PEIXOS SETEMBRE - SEPTIEMBRE - SEPTEMBEREl 23 i 24 de setembre, Sarruga Produccions va actuar al Festival Inside Out que es va desenvolupar en el municipi de Weymouth (Anglaterra). La companyia va oferir l’espectacle Peixos, tots dos dies, a les 19.30 h, moment en el qual es va iniciar la cercavila a la Westham Road.

El 23 y 24 de septiembre, Sarruga Produccions actuó en el Festival Inside Out que se desarrolló en el municipio de Weymouth (Inglaterra). La compañía ofreció el espectáculo Peixos, ambos días, a las 19.30 h, momento en el que se inició el pasacalle en la Westham Road.

On September 23 and 24, Sarruga Produccions performed at the Inside Out Festival that took place in the town of Weymouth (England). The company offered the Peixos show, both days, at 7.30 p.m., at which time the parade begun on Westham Road.

+ Info 

Entradas populares de este blog

SARRUGA PRODUCCIONS - FESTIVAL SANTIAGO A MIL

NADAL / NAVIDAD / CHRISTMAS SARRUGA PRODUCCIONS

La companyia / La compañía / The company