PEIXOS SETEMBRE - SEPTIEMBRE - SEPTEMBEREl 23 i 24 de setembre, Sarruga Produccions actuarà al Festival Inside Out que es desenvoluparà en el municipi de Weymouth (Anglaterra). La companyia oferirà l’espectacle Peixos, tots dos dies, a les 19.30 h, moment en el qual s’iniciarà la cercavila a la Westham Road.

El 23 y 24 de septiembre, Sarruga Produccions actuará en el Festival Inside Out que se desarrollará en el municipio de Weymouth (Inglaterra). La compañía ofrecerá el espectáculo Peixos, ambos días, a las 19.30 h, momento en el que se iniciará el pasacalle en la Westham Road.

On September 23 and 24, Sarruga Produccions will perform at the Inside Out Festival that will take place in the town of Weymouth (England). The company will offer the Peixos show, both days, at 7.30 p.m., at which time the parade will begin on Westham Road.

+ Info 

Entradas populares de este blog

SARRUGA PRODUCCIONS - SHOWS GENER / ENERO / JANUARY 2022

La companyia / La compañía / The company

Shows Gener - Enero - January 2020