PEIXOS - OCTUBRE / OCTOBER (BARBERÀ DEL VALLÈS, BARCELONA)


El 22 d'octubre, Sarruga Produccions es va encarregar de la cloenda de la primera edició del Barberà Insòlita Festival, oferint l'espectacle Peixos. L'activitat que es va iniciar a les 22 h, es va desenvolupar pel Passeig Dr.  Moragas i va finalitzar al Parc de Can Serra. Aquest festival ha nascut amb la voluntat de convertir-se en un gran esdeveniment festiu i de referència per a la vila de Barberà del Vallès (Barcelona).

El 22 de octubre, Sarruga Produccions se encargó de la clausura de la primera edición del Barberà Insòlita Festival, ofreciendo el espectáculo Peixos. La actividad que se inició a las 22 h, se desarrolló por el Paseo Dr. Moragas y finalizó en el Parque de Can Serra. Este festival ha nacido con la voluntad de convertirse en un gran acontecimiento festivo y de referencia para el municipio de Barberà del Vallès (Barcelona). 

On October 22, Sarruga Produccions closed the first edition of the Barberà Insòlita Festival, offering the Peixos show. The activity, that started at 10 p.m., developed along the Paseo Dr. Moragas and finished at the Parque de Can Serra. This festival has been created with the aim of becoming a great festive and benchmark event for the municipality of Barberà del Vallès (Barcelona).

+ Info


Entradas populares de este blog

La companyia / La compañía / The company

SARRUGA PRODUCCIONS - MAÓ (BALEARS)

SARRUGA PRODUCCIONS - FESTIVAL SANTIAGO A MIL