SARRUGA PRODUCCIONS - MAÓ (BALEARS)

 

El divendres 21 de juliol, el port de Maó va acollir l’espectacle Natura Est de Sarruga Produccions. Els dos elements de l’espectacle, la mantis i l’aranya, van recórrer l’itinerari que comprèn la zona que va de l’Estació Marítima fins a la costa de Corea. A partir de les 20.45 h va començar l’espectacle i va finalitzar cap a les 22 h. Aquesta va ser la primera vegada que Natura Est es va presentar a Menorca (Balears).

El viernes 21 de julio, el puerto de Mahón acogió el espectáculo Natura Est de Sarruga Produccions. Los dos elementos del espectáculo, la mantis y la araña, recorrieron el itinerario que comprende la zona que va de la Estación Marítima hasta la costa de Corea. A partir de las 20.45 h empezó el espectáculo y finalizó hacia las 22 h. Ésta ha sido la primera vez que Natura Est se ha presentado en Menorca (Baleares).

On Friday, July 21, the port of Mahón hosted the show Natura Est by Sarruga Produccions. The two elements of the show, the mantis and the spider, travelled the itinerary that includes the area that goes from the Estació Marítima to the Costa de Corea. The show begun at 8:45 p.m. and ended around 10 p.m. This was the first time that Natura Est has been presented in Menorca (Baleares).

+ Info

Entradas populares de este blog

La companyia / La compañía / The company

SARRUGA PRODUCCIONS - SHOWS GENER / ENERO / JANUARY 2024