KREMAH - OCTUBRE / OCTOBER


El 21 d'octubre, Sarruga Produccions es va encarregar de la cloenda de la segona edició del Barberà Insòlita Festival, oferint l'espectacle Kremah. L'activitat que es va iniciar a les 22 h, es va desenvolupar pel Passeig Dr.  Moragas i va finalitzar al Parc de Can Serra. Aquest festival s'està convertint en un gran esdeveniment festiu i de referència per a la vila de Barberà del Vallès (Barcelona).

El 21 de octubre, Sarruga Produccions se encargó de la clausura de la segunda edición del Barberà Insòlita Festival, ofreciendo el espectáculo Kremah. La actividad que empezó a las 22 h, se desarrollo por el Paseo Dr. Moragas y finalizó en el Parque de Can Serra. Este festival se está convirtiendo en un gran acontecimiento festivo y de referencia para el municipio de Barberà del Vallès (Barcelona).

On October 21, Sarruga Produccions was in charge of the closing of the second edition of the Barberà Insòlita Festival, offering the show Kremah. The activity, which started at 10 p.m., took place along Paseo Dr. Moragas and ended in the Parc Can Serra. This festival is becoming a great festive and reference event for the municipality of Barberà del Vallès (Barcelona).

+ Info

Entradas populares de este blog

La companyia / La compañía / The company

SARRUGA PRODUCCIONS - MAÓ (BALEARS)

SARRUGA PRODUCCIONS - FESTIVAL SANTIAGO A MIL